وبلاگ

۵ راز در مورد دوربینهای وریفوکال و زوم

۵ راز در مورد دوربینهای وریفوکال و زوم که در ادامه به آن میپردازیم

دوربینها از لحاظ لنز به ۳ گروه اصلی تقسیم میشوند

گروه اول دوربینها

گروه اول دوربین ها با لنز ثابت هستند که برای شرایط معمول و نرمال و ارتفاع استاندارد قابل استفاده هستند عمده این مدلها دارای لنز ۳.۶ میلیمتر یا ۲.۸ میلیمتر میباشند

گروه دوم دوربینها

گروه دوم دوربین ها با لنز متغیر یا اصطلاحاً وریفوکال هستند که عموماً لنز متغیر از ۲.۸تا ۱۲ دارند و برای ارتفاعهای بلند یا فاصله های نسبتاً زیاد کاربد دارند.عیب این سری از دوربینها اینست که باید از روی دوربین و هنگام نصب تنظیم شوند تا تصویر مطلوبی به کاربر بدهند و تغییر زاویه دید منوط به تنظیم از روی دوربین است.

گروه سوم دوربین ها

گروه سوم دوربین ها با لنز زوم که به اصطلاح موتورایز خوانده میشوند هستند که قابلیت زوم از طریق دستگاه را دارند و مناسب برای ارتفاع و فاصله های طولانی هستند.این دوربینها مجهز به لنزهای موتوردارند.عیب این دوربینها قیمت بالا و بزرگ بودن آنهاست و برای زوم به اپراتور نیاز دارند و برای محیط های معمول و سیستمهای اقتصادی پیشنهاد نمیشوند.

دیدگاهتان را بنویسید