فروشگاه اینترنتی هوبانو

پریزهوشمند وای فای برند اکتیو AC-WIFI SOCKET

پریزهوشمند وای فای برند اکتیو AC-WIFI SOCKET

این پریز هوشمند با نرم افزار آمازون و نرم افزار گوگل قابل کنترل است

خروجی ۱۰ آمپر دارد و این خروجی برای لوازم ۱۰ آمپر مناسب است